Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Work-life-balance

Work-life balance – jak to osiągnąć?

Czy znasz to uczucie bezsilności i frustracji, gdy pewne obszary życia zaniedbywałeś na rzecz innych i nie umiałeś tego zmienić? Czy bywało tak, że Twoja życiowa równowaga została zachwiana tak mocno, że wpływało to rujnująco na relacje osobiste lub problemy w pracy? Jeśli tak, nie jesteś sam… Przynajmniej od czasu do czasu doświadcza tego większość…
Ceremonia picia herbaty

Ceremonia picia herbaty a sztuka życia

Her­ba­ta by­ła po­cząt­ko­wo uważana za lekarstwo, a do­pie­ro z czasem stała się powszechnym i popularnym napojem. W VIII wie­ku w Chi­nach picie herbaty było jedną z towarzyskich rozrywek. W XV stu­le­ciu Ja­po­nia podniosła jej rangę, two­rząc her­ba­te­izm, będący swego rodzaju kultem pięk­na, któ­re można od­na­leźć w co­dzien­nej eg­zy­sten­cji. Ceremonia picia herbaty stała się metaforą sztuki…
Czytanie dzieciom

Wpływ czytania dziecku na jego rozwój

Od lat wiele mówi się o tym, jak korzystny jest wpływ czytania dziecku na każdym etapie jego rozwoju. Prowadzi się na ten temat badania i tworzy programy, które promują i wspierają kontakt małego dziecka z lekturą już od pierwszych miesięcy życia. We Włoszech powstał na przykład projekt Nati per Leggere. Jego celem jest promowanie czytania małym…
Wolność

Wewnętrzna wolność

Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić – pisał św. Paweł. Jak jednak niewielu jest dziś tych, których nic nie zniewala? Krępują nas pęta opinii innych ludzi i bagaż własnych przekonań. Nadmierne przywiązanie do osób, przedmiotów powoduje, że wewnętrzna wolność także gaśnie. Zależność od opinii innych ludzi Wielu z nas w zbyt silnym…
Kołysanki

Moc kołysanki. Dlaczego warto śpiewać dziecku?

Kołysanki towarzyszą małym dzieciom od tysiącleci. Przekazywane z pokolenia na pokolenie rytmy i słowa mają niezwykłą moc budowania więzi, dawania poczucia bezpieczeństwa, przynoszą ukojenie, wspomagają wreszcie rozwój funkcji poznawczych mózgu, są nośnikiem tradycji. W erze nieustannego pośpiechu rola kołysanek jest spychana na margines, coraz częściej też śpiew matki zastępowany jest nagraniami odtwarzanymi z komputera –…
typy tworzyw sztucznych

Wpływ plastiku na zdrowie człowieka

Tworzywa sztuczne – jak to się wszystko zaczęło? Początki plastiku sięgają połowy XIX w., kiedy to Alexander Parkes wytworzył pierwszy syntetyczny polimer na bazie azotanu celulozy. Produkcja tworzyw sztucznych do szerszych zastosowań komercyjnych rozpoczęła się jednak dopiero po II wojnie światowej. Plastik z czasem zyskiwał na znaczeniu i był coraz szerzej wykorzystywany. Ludzie doceniali wygodę…
Slow food

Manifest slow food

To właśnie od slow food wszystko się zaczęło… To tu swoje źródło ma cały slow movement, w tym koncepcje slow life, slow cities, slow tourism, slow gardening i inne… Idea slow food Idea slow food wyrasta z przekonania, że jedzenie to coś więcej niż zaspokajanie głodu i dostarczanie organizmowi niezbędnych kalorii. Obecnie na całym świecie rośnie liczba zwolenników bardziej…